Kestävästi partiossa

Suomen partiolaiset ovat WWF:n avustuksella kehittäneet Kestävästi partiossa -tunnuksen, jonka avulla kannustetaan lippukuntia ottamaan arjessaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Tunnus pohjaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin painottaen ekologista kestävyyttä ja ilmastonmuutoksen torjumista huomioiden myös taloudellisen sekä sosiaalisen kestävyyden. Tunnuksen voi saada lippukunta, joka täyttää toiminnassaan vakiintuneesti vähintään 25 Kestävästi partiossa -kriteeriä

Olemme perustaneet Mavaan Kestävästi partiossa -ryhmän syksyllä 2021. Ryhmän jäseninä toimivat Eeli, Emmi, Eve, Hanna ja Siiri. Ryhmän ensimmäinen tehtävä oli käydä läpi Mavan toimintatavat Kestävästi partiossa -kriteerien osalta. Kriteerit on jaoteltu osa-alueisiin: Kasvatus, Ruoka, Hankinnat, Kierrätys, Kolo, Liikkuminen ja Esteiden madaltaminen.

Oli hienoa huomata, että Mavassa noudatetaan monia Kestävästi Partiossa -kriteereitä ja teemme jo nyt oikeanlaisia valintoja arjessamme monella osa-alueella. Näin ollen saimme Kestävästi partiossa -tunnuksen! Miten tunnuksen tulisi ohjata toimintaamme ja partioarjen valintoja, voit lukea lisää tältä sivulta, jota tullaan edelleen päivittämään.

Mitä tästä eteenpäin?

Kestävästi partiossa -tunnuksen ideaan kuuluu, että myös tulevaisuudessa toimintaa tulee kehittää yhä kestävämpään suuntaan. Mavan Kestävästi partiossa-ryhmä valitsi ruoka -osa-alueen seuraavaksi kehityskohteeksi. Miten tämä tulee muuttamaan toimintaa Mavassa, voit lukea tältä sivulta. Lisäksi Mavan Kestävästi partiossa-ryhmä tulee kokoamaan vinkki- ja tietopankkia, joka tulee tukemaan kestävämmän partiotoiminnan suunnittelua.

Kestävästi partiossa -ryhmä on poiminut kriteerit joita lupaamme lippukunnan arjessa noudattaa. Ne ovat hyvin pitkälti yhtenevät sen kanssa miten Mavassa on jo totuttukin toimimaan. Pidemmällä aikavälillä tavoitteemme on kehittää toimintaa yhä parempaan suuntaan, niin että toimintamme täyttää yhä suuremman määrän kriteereitä.

Tässä alla lyhyesti mihin nyt tässä vaiheessa yhdessä sitoudumme, ja miten seuraavaksi haluamme parantaa toimintaamme:

Kasvatus

Lupaamme ottaa partion kasvatustavoitteen ”suhde ympäristöön” huomioon kaikkien ikäkausien toiminnassa. Tähän kasvatustavoitteeseen liittyviä suorituksia olemme partio-ohjelmaa toteuttaessamme tehneetkin. Toivoisimme kuitenkin, että Akelat, Sammot, Luotsit, tarkistavat vielä, että ympäristöaiheista sisältöä löytyy kaikkien ryhmien ohjelmasta. Jaetaan myös yhdessä vinkkejä toisillemme, mikäli näiden suorittaminen tuntuu haastavalta! Tämän lisäksi kasvatus osa-alueessa kannustetaan suunnittelemaan retki- ja leiriohjelmaa esimerkiksi Panda- ja  #MEIDÄNMERI -kokonaisuuksien pohjalta. 

Kehotamme myös huomioimaan pienet ympäristöteot partioarjessa; sammutetaan kolon valot poistuessa, lajitellaan jätteet, kannustetaan kimppakyyteihin ja julkisilla liikkumiseen, ja huolehditaan että tavarat ja varusteet pysyvät hyvässä kunnossa. Ei vaikeaa ollenkaan!

Ruoka

Yhteiset ruokailuhetket ovat isossa roolissa sekä partiotoiminnassa, että ylipäätään kestäviin elämäntapoihin liittyen. Työryhmämme havaitsi, että vaikka Mavan toiminnassa kestävyys on jo muutoin hyvin huomioitu, tällä osa-alueella saimme suhteessa varsin alhaiset pisteet. Arvioimme, että täytämme tällä hetkellä kohdat 4 ja 5, joskin hävikin minimointi on aina valtava haaste jossa on parantamisen varaa. Kolon kuiva-ainekaappien tilanne (kohta 6) on ollut vaihteleva. 

Tunnuksen alaiset kriteerit ovat seuraavat: 

 1. Lippukunnan tapahtumissa kannustetaan noudattamaan kasvispainotteista ruokavaliota
 2. Retkillä, leireillä ja purjehduksilla ainakin joka toinen lämmin ateria on kaikille kasvisruokaa
 3. Retkien, leirien ja purjehdusten kokkeja kannustetaan opettelemaan maukkaan ja ravitsevan kasvisruoan tekemistä
 4. Retkien, leirien ja purjehdusten ruokalistat on suunniteltu siten, että hävikkiä syntyy vähän
 5. Retken, purjehduksen tai muun tapahtuman jäljiltä ylijääneen ruoan hyötykäyttö on mietitty ja sitä tarjotaan esimerkiksi osallistujille tapahtuman jälkeen kotiin vietäväksi
 6. Lippukunnan kuiva-ainekaappia ylläpidetään säännöllisesti käyttämällä ensin ensiksi ostetut tuotteet, seurataan kaappiin kertyviä ruoka-aineita ja siivotaan tarvittaessa vanhenevia tuotteita pois
 7. Lippukunnassa usein käytettyjä reseptejä ylläpidetään siten, että valmistettavat määrät ovat sopivia eikä ruokahävikkiä synny
 8. Ruokahankinnoissa suositaan lähiruokaa, Luomu-tuotteita sekä reilun kaupan tai muuten sertifioituja tuotteita niissä tuoteryhmissä, joissa niitä on helposti saatavilla

Siispä olemme toimintasuunnitelmiin nostaneet näistä erityisesti kohdat 1, 2 ja 7, eli toivomme näiden asioiden huomioimista kun jatkossa suunnitellaan retkiä ja leirejä.

Voisimme myös järjestää jo vaikkapa kevätkaudella 2022 kasvisruokakurssin (kohta 3) jos kiinnostusta löytyy.

Linkki reseptipankkiin tulee löytymään ainakin tältä sivulta kun sellainen on perustettu.

Hankinnat

Lippukunnassa pyritään tekemään kestäviä hankintoja; ostetaan vähemmän ja pitkäikäisempiä tavaroita sekä huolehditaan jo olemassa olevista. Mavassa osataan hienosti huoltaa lippukunnan kalustoa ja hyödyntää mahdollisuutta vuokrata tai lainata tavaroita esimerkiksi Leirivälinelainaamosta.

Erityisesti kehitettävää on kuitenkin tuotteiden vastuullisuuteen tutustumisessa ennen hankintaa. Tuotteiden ekologisuuteen, kestävyyteen, valmistusmateriaaleihin sekä -paikkoihin tulee kiinnittää huomiota, samoin myös mahdollisiin sertifikaatteihin. Lisäksi retkille, tapahtumiin ja leireille hankittavissa tarvikkeissa tulee suosia sellaisia ratkaisuja, joita voidaan käyttää uudestaan tai kierrättää helposti. Muistathan myös tulostaa ainoastaan tarpeeseen!   

Kierrätys

Lupaamme kierrättää syntyvät jätteet kololla, ja mahdollisuuksien mukaan retkillä ja leireillä, vaikka se vaatisi meiltä hieman ylimääräisiä järjestelyjä. Huolehditaan myös siitä, että kaikki tapahtumiin osallistujat todella osaavat toimia oikein, eli merkitään roska-astiat ja kerrotaan ohjeet selkeästi.

Tapahtumissa emme jatkossakaan käytä kertakäyttöastioita, vaan jokaisella on omat ruokailuvälineet ja kahvimukit mukana. 

Kolo

Koloakoskeva osa-alue on tällä hetkellä suurimmilta osin hyvin hallussa. Kololla ylimääräiset sähkölaitteet sammutetaan käytön jälkeen ja siellä ylläpidetään järkevää lämpötilaa. Myös mahdolliset korjaus- ja huoltotoimenpiteet hoidetaan sutjakkaasti. Tavoitteenamme on jatkaa samaan malliin, kun kolo vaihtuu. Uudelle kololle tulemme tekemään ekologisen sähkösopimuksen. Sähkö tulee siis uusiutuvista energialähteistä, kuten tuulienergiasta. 

Liikkuminen

Meillä on jo pitkään suosittu kimppakyytejä, lihasvoimaa ja julkista liikennettä ja viime vuonna olosuhteiden pakosta siirryttiin tietysti sujuvasti etäkokoustamiseen, jota mahdollisuutta johtajiston osalta tultaneen tarjoamaan jatkossakin.

Kestävästi partiossa -tunnuksen kriteeristössä on mainittu “ainakin yhdellä lippukunnan retkellä toimikauden aikana tehdään tekoja, joiden tavoitteena on kompensoida retkelle kulkemisesta aiheuttavaa hiilikuormaa”, joten mehän laitamme tämän retkiohjelmien agendalle, koska se kuulostaa tosi kivalta ja inspiroivalta haasteelta!

Tässä vielä pähkinänkuoressa: 

MITÄ TÄMÄ VAATII MINULTA? 

Akelat, Sammot, Luotsit

 • Suunnitellaan ohjelmaan ”suhde ympäristöön” -kasvatustavoitteeseen liittyviä suorituksia.
 • Ryhdymme lähitulevaisuudessa keräämään hyviksi havaittuja reseptejä Mavalaisten käyttöön. Reseptipankin kokoamiseen ja kehittelyyn voivat kaikki osallistua esimerkiksi siten, että ennen retkeä kuunnellaan ryhmäläisten toiveita ja jälkikäteen raportoida lyhyesti millaisia reseptejä käytettiin, millainen menekki ruualla oli ja minkä verran syntyi hävikkiä.
 • Tulosta harkiten vain todelliseen tarpeeseen.

Leiritoimikunta:

 • Muistetaan mahdollisuus suunnitella ohjelmaa Panda ja  #MEIDÄNMERI kokonaisuuksien ympärille.
 • Pyritään hankkimaan tarvikkeita ja materiaaleja ohjelmaan, joita voi käyttää uudestaan tai jotka voi kierrättää helposti.
 • Lisätään ruokalistalle kaikille tarjottavaa kasvisruokaa.

Kaikki: 

 • Muistetaan valojen sammutus, lajittelu, huolehditaan tavaroista ja varusteista. 
 • Suositaan kimppakyytejä.
 • Ei käytetä kertakäyttöastioita, vaan tapahtumiin otetaan omat ruokailuvälineet ja esim. kahvimukit.
 • Lajitellaan jätteet myös retkillä ja leireillä, ja viestitään siitä niin, että kaikki osallistujat  osaavat toimia oikein.